Obchodní podmínky

Zákazník provedením závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží z nabídky na Sobieski.cz tak, jak je určil prodávající.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Kupující

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky na Sobieski.cz, případně ústní, písemnou či jinou cestou
 

Prodávající

Karolína Sobieská
IČ:02635704 (nejsme plátci DPH)

Email: jewellery@sobieski.cz

 

Objednávka

Přijmutí Vaší objednávky bude automaticky potvrzeno na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Na základě závazné objednávky zboží z nabídky na Sobieski.cz vzniká mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Objednávku je kupující oprávněn zrušit na základě písemné žádosti zaslané na email: jewellery@sobieski.cz a to do dvou hodin od odeslání potvrzení o přijetí objednávky. Po uplynutí dvou hodin od odeslání potvrzení o přijetí objednávky je kupující oprávněn objednávku zrušit jen se souhlasem prodávajícího. Nepřevzetím objednaného zboží porušujete platnou kupní smlouvu a obchodní zákoník. Závazná objednávka musí obsahovat povinné údaje, mezi které patří jméno a příjmení kupujícího, název zboží, počet zakoupených kusů, celkovou cenu, způsob dodání zboží, způsob platby.

 

Ceny zboží, termín dodání

Zboží bude prodejcem zasláno na adresu zadanou v objednávce za cenu platnou v okamžiku objednání zboží. Doba dodání objednaného zboží vyplývá z udané doby dostupnosti zboží v popisu předmětu. Do této doby se započítávají pouze pracovní dny. Toto se vztahuje pouze na zboží, které je momentálně skladem. Na šperky objednané na zakázku bude přesný termín dodání stanoven po dohodě se zákazníkem. V případě, že dojde ke zpoždění při odeslání objednávky, je zákazník o této skutečnosti upozorněn na email poskytnutý při objednávce.

Při přijetí objednávky zákazník obdrží fakturu za zboží v elektronické podobě, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 

Expedice

Objednané zboží na Sobieski.cz je zasíláno Českou Poštou a to do České republiky.

Zboží je zasíláno vždy doporučeně, v dostatečné výši pojištění. Cena za doporučené poštovné (při zaslání v České republice) činí 50Kč, pokud není uvedeno jinak.

 

Platba za zboží

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

 

1) Bankovním převodem předem: kupující převede celkovou cenu objednávky včetně poštovného na bankovní účet prodejce. Platba bankovním převodem musí být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

 

2) Hotově při osobním převzetí zboží: kupující zaplatí v hotovosti při osobním předání na předem smluveném místě (pouze Brno, Olomouc, Zlín).

 

Doba dodání objednaného zboží vyplývá z udané doby dostupnosti zboží v popisu předmětu. Zboží s označením „Dostupné na objednávku“ bude zhotoveno v době 1 – 3 týdny od přijetí objednávky. K této době je nutno připočítat dobu, kterou potřebuje přepravce k doručení adresátovi. Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Zásilka je vždy posílána doporučeně.

 

Reklamace

Záruku lze uplatnit v zákonné lhůtě 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na vady výrobní či vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklá běžným používáním výrobku, na poškození vzniklá neopatrným zacházením, ani na škody způsobené vnějšími událostmi, která mohou vést k poškození zakoupených šperků.

Pro případnou reklamaci je nutné předložit doklad potvrzující koupi zboží. Záruka se nevztahuje na škody způsobené přepravcem. Pokud jsou při přebírání zásilky patrná poškození balíku, informujte o tom dopravce a sepište s ním protokol.

Prodejce se zavazuje opravit či vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží, nebo se jinak vypořádat s reklamací na základě individuální domluvy s kupujícím.

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil, na email: jewellery@sobieski.cz

Odpovědí kupující obdrží email s instrukcemi, jak dále postupovat. Kupující dopraví reklamované zboží na adresu prodejce na vlastní náklady. Reklamace zaslané nám na dobírku nebudou přijaty.

 

Možnost vrácení zboží

Kupující má ze zákona možnost vrátit nepoužité zboží prodejci do 14 kalendářních dnů, počínaje ode dne, kdy kupující převzal zásilku. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky:

  • jakékoliv viditelné závady (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)
  • jakékoliv známky použití
  • bez originálních obalů a příslušenství

Před vrácením zboží kupující kontaktuje prodávajícího na email: jewellery@sobieski.cz. Kupující obratem obdrží email s instrukcemi. Kupující dopraví reklamované zboží na adresu prodejce na vlastní náklady. Reklamace zaslané na dobírku nebudou přijaty. Po obdržení kompletního a nepoškozeného zboží včetně případného příslušenství a předložení dokladů prokazujících koupi zboží vrátí prodávající kupujícímu částku v hotovosti nebo převodem na účet. Prodávající má právo na snížení vrácení částky o náklady spojené s realizací vrácení zboží jako poštovné, balné, případně další vynaložené náklady.

 

Ochrana osobních dat
Prodejce se zavazuje, že získaná osobní data nebudou poskytována žádným třetím stranám. Poskytnutá osobní data budou sloužit pouze k provedení obchodu a komunikaci se zákazníkem. Nákupem v tomto internetovém obchodu souhlasíte se zpracováním a uchováním vašich dat. Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou pro prodávajícího i kupujícího závazné. Objednáním zboží kupující vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami.